CALConnect Tagalog Toolkit

Click the link below to determine if you qualify for digital assistance. Download and share these flyers, social media graphics, to generate awareness of these low-cost services as well as our community-based multilingual call center number and text message support for California families.

Click here to determine eligibility


General Flyer

Download Flyer


Twitter 

Sa taong ito, ang malakas na koneksiyon sa internet ay kailangan upang makapasok sa paaralan ang iyong mga anak – ngunit hindi naman kailangan mahal ang gastos para dito.  Alamin kung maari kang maging kwalipikado sa abot-kaya at high speed na internet at sa isang computer sa: www.everyoneon.org/calconnect.

Download Graphic


Facebook 

Sa taong ito, ang malakas na koneksiyon sa internet ay kailangan upang makapasok sa paaralan ang iyong mga anak – ngunit maaaring ang gastos para dito ay hindi maging mahal.  Maaari kang maging kwalipikado sa abot-kaya at high speed na internet at sa isang computer kung ikaw ay nakikilahok na sa mga programa tulad ng food stamps o Medi-Cal. Magkamit ng higit pang kaalaman sa www.everyoneon.org/calconnect.

Download Graphic